La NACS va instituir aquest premi l’any 2013 amb la finalitat de reconèixer i donar més visibilitat als estudis de catalanística fets al seu àmbit propi d’actuació: el món acadèmic de l’Amèrica del Nord. Es tracta d’un guardó que vol posar en valor la recerca feta des de la filologia, els estudis culturals, la història de l’art, i altres disciplines de les humanitats, sobre la societat, llengua i cultura als territoris de parla catalana.

 

PREMI  NACS

Per un treball d’excel·lència en el camp dels Estudis Catalans

Convocatòria Edició 2017

1) L’objectiu del premi és atorgar un reconeixement a estudis de catalanística realitzats per estudiosos vinculats professionalment a institucions acadèmiques i de recerca de Nord-Amèrica, que constitueixin aportacions rigoroses i de qualitat en aquest camp.

2) Poden optar al premi aquells treballs publicats entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2016.

3) Els treballs han d’estar publicats en el moment de la seva nominació. No es podran nominar aquells treballs només acceptats per a publicació.

4) La nominació dels treballs és lliure.

5) El premi es podrà atorgar a un article, a un capítol de llibre, a una monografia, a una edició acadèmica o a una traducció.

6) La presidenta de la NACS lliurarà el premi, que consistirà en un diploma acreditatiu, durant el Col·loqui que se celebrarà a la Universitat de Indiana, Bloomington el 2017. A més, l’investigador/a premiat/da rebrà una retribució econòmica de $700 per ajudar a pagar les despeses derivades de l’assistència al Col·loqui.

7) Per nominar els treballs només caldrà enviar la referència bibliogràfica. En cas necessari, el president del jurat podrà demanar còpia dels textos presentats.

Envieu les nominacions abans del 31 de gener de 2017 a Mario Santana – secretarinacs@gmail.com

Si teniu qüestions, escriviu a: Javier Krauel [javier.krauel@colorado.edu] o Paula Sprague [pas6ea@virginia.edu]

Premi NACS 2013

Premi NACS 2015

tapies
About Catalan

Catalan is a Romance language spoken by the population of about 10 million people in the east of the Iberian Peninsula (Catalonia, the Balearic Islands, most of the region of Valencia, and the Eastern Strip of Aragon) and the Principality of Andorra. In addition, Catalan is still spoken in the French administrative region of Roussillon, as well as in the city of Alghero on the Italian island of Sardinia.

Like other Romance languages, Catalan developed out of Latin during the Middle Ages. The first documents written in Catalan, a collection of sermons dating from the late 12th or early 13th centuries, are known as the Homilies of Organyà. Catalan has been an important language for everyday use and literary expression in the eastern territories of the Iberian Peninsula from medieval times up to today. Following a period of political and cultural hegemony lasting until the 16th century, literary expression in Catalan suffered a decline until the 19th century when, propelled by Romantic ideals, the literary use of the language underwent a renaissance (a period known in Catalan as the Renaixença).

Today, Catalan and Spanish are the co-official languages of the Catalan-speaking territories in the Iberian Peninsula, and it is the only official language of Andorra.

News