miro
NACS

La Societat Catalana de l’Amèrica del Nord (NACS, per les sigles en anglès) és una entitat que agrupa investigadors, estudiants i persones que manifesten un interès general per qualsevol aspecte de la cultura catalana (literatura, lingüística, arts visuals i interpretatives, història i filosofia, entre altres disciplines).

La NACS, fundada el 1978 durant el I Col·loqui d’Estudis Catalans de l’Amèrica del Nord (celebrat a la Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign), es dedica a fomentar i promoure els estudis de la llengua i la cultura catalanes a l’acadèmia nord-americana. La NACS intenta fomentar la presència i la divulgació del coneixement en el camp dels estudis catalans i ser un eix de referència, així com una veu pública, per a una xarxa d’investigadors en aquest camp. Amb aquesta finalitat, la NACS celebra col·loquis biennals (i també simposis més petits) i publica la Catalan Review: International Journal of Catalan Culture.

El 1997 l’Institut d’Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya van concedir a la NACS el prestigiós premi Ramon Llull en reconeixement de la seva tasca de promoció de la cultura catalana a escala internacional. El 1998 la NACS va rebre la Creu de Sant Jordi, el més alt reconeixement atorgat pel govern català.

Feu clic aquí per consultar els Estatuts de la NACS.

Més

Enllaços

Sobre la llengua
Aprendre català
Cursos de català

Diplomes de Català/Catalan Certificates

Sobre literatura i cultura
Universitats catalanes i investigació
Revistes acadèmiques
Estudis de català i Catalanística a Nord-Amèrica
Beques de promoció del català i la Catalanística
Notícies, TV, Ràdio
Diaris

 

tapies
About Catalan

Catalan is a Romance language spoken by the population of about 10 million people in the east of the Iberian Peninsula (Catalonia, the Balearic Islands, most of the region of Valencia, and the Eastern Strip of Aragon) and the Principality of Andorra. In addition, Catalan is still spoken in the French administrative region of Roussillon, as well as in the city of Alghero on the Italian island of Sardinia.

Like other Romance languages, Catalan developed out of Latin during the Middle Ages. The first documents written in Catalan, a collection of sermons dating from the late 12th or early 13th centuries, are known as the Homilies of Organyà. Catalan has been an important language for everyday use and literary expression in the eastern territories of the Iberian Peninsula from medieval times up to today. Following a period of political and cultural hegemony lasting until the 16th century, literary expression in Catalan suffered a decline until the 19th century when, propelled by Romantic ideals, the literary use of the language underwent a renaissance (a period known in Catalan as the Renaixença).

Today, Catalan and Spanish are the co-official languages of the Catalan-speaking territories in the Iberian Peninsula, and it is the only official language of Andorra.