Llumenera1Els estudis catalans engloben una gran diversitat de camps de producció i recerca intel·lectual, com ara la història, la lingüística, la literatura, els estudis culturals, l’antropologia, la sociologia, les ciències polítiques, la història de l’art i l’arquitectura, i la filosofia, amb especial atenció als territoris de parla catalana.
Com que els territoris de parla catalana engloben diferents estats (concretament Espanya, Andorra, França i Itàlia), els estudis catalans comprenen un camp especialment interessant de recerca sobre fenòmens com ara la identitat cultural, les polítiques lingüístiques, el multilingüisme, l’adquisició del llenguatge, el nacionalisme, la immigració, la globalització i les anomenades formacions culturals, lingüístiques i polítiques minoritàries o minoritzades.
Amb una rica i complexa tradició literària, artística i política que es remunta a l’edat mitjana, els territoris de parla catalana, i més concretament Barcelona, han estat un dels eixos de projectes innovadors en àmbits tan diversos com l’arquitectura (Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Gaudí, Demetri Ribes, Sert, Bohigas, Bofill, Tusquets Miralles, Calatrava), la pintura (Ribera, Fortuny, Dalí, Miró, Tàpies, Sorolla, i Barceló), la música (Granados, Casals, Iturbi, Mompou), la literatura (Llull, March, Martorell, Fontanella, Verdaguer, Oller, Maragall, Víctor Català, Villalonga, Rodoreda, Pla, Calders, Blai Bonet, Gimferrer, Riera, Fuster, Estellés, Monzó, Porcel, Moncada i Torrent o; escrivint en castellà, Blasco Ibáñez, Vázquez Montalbán, Marsé, Mendoza, Vila-Matas, Chirbes), el teatre (la Festa o Misteri d’Elx, la Sibil·la, Guimerà, Rusiñol, Teixidor, Belbel, Benet i Jornet, Els Joglars, Els Comediants i La Fura dels Baus), el cinema, la gastronomia, el disseny, la moda, la cultura popular o els esports.

 

Pròxim Col·loqui:  2019 17è Col·loqui: University of Chicago

Col·loquis  de la NACS (201-1978)

2017  16è   Col·loqui: Indiana University at Bloomington

2015  15è   Col·loqui:   Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, Catalunya) [Mèdia]

2013  14è   Col·loqui:  University of Toronto (Canada)

2010  13è   Col·loqui:  Temple University

2007  12è  Col·loqui:   Dalhousie University at Halifax (Canada)
2004  11è  Col·loqui:   Eton College (UK), organized with the Anglo-Catalan Society
2001  10è  Col·loqui:   Brown University
1998  9è   Col·loqui:    Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, Catalunya)
1995  8è   Col·loqui:    Indiana University at Bloomington
1993  7è   Col·loqui:    University of California at Berkeley
1990  6è   Col·loqui:   University of British Columbia, (Vancouver, Canadà)
1987  5è   Col·loqui:   University of South Florida at Tampa.
1984  4t   Col·loqui:   Washington University
1982  3r   Col·loqui:   University of Toronto (Canada)
1980  2n  Col·loqui:  Yale University
1978  1r  Col·loqui:  University of Illinois at Urbana-Champaign

 

news

 

tapies
About Catalan

Catalan is a Romance language spoken by the population of about 10 million people in the east of the Iberian Peninsula (Catalonia, the Balearic Islands, most of the region of Valencia, and the Eastern Strip of Aragon) and the Principality of Andorra. In addition, Catalan is still spoken in the French administrative region of Roussillon, as well as in the city of Alghero on the Italian island of Sardinia.

Like other Romance languages, Catalan developed out of Latin during the Middle Ages. The first documents written in Catalan, a collection of sermons dating from the late 12th or early 13th centuries, are known as the Homilies of Organyà. Catalan has been an important language for everyday use and literary expression in the eastern territories of the Iberian Peninsula from medieval times up to today. Following a period of political and cultural hegemony lasting until the 16th century, literary expression in Catalan suffered a decline until the 19th century when, propelled by Romantic ideals, the literary use of the language underwent a renaissance (a period known in Catalan as the Renaixença).

Today, Catalan and Spanish are the co-official languages of the Catalan-speaking territories in the Iberian Peninsula, and it is the only official language of Andorra.